Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Podjetje DOGA GALVANA d.o.o. d.o.o. je na Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt: Promocija z digitalnimi gradivi na tujih trgih.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Operacija: »Promocija z digitalnimi gradivi na tujih trgih« zajema:

  • Izdelavo video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem
  • Izdelavo predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem

Namen in cilj operacije je blaženje posledic epidemije COVID19 na področju internacionalizacije poslovanja, ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za promocijo izdelkov/storitev na tujih trgih.

Za operacijo smo prejeli sofinanciranje v višini 8.000,00 EUR.

Javni poziv za izbor operacij financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni poziv za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Pošljite povpraševanje

Stalen nadzor tehnološkega procesa v skladu z ISO
standardom 9001:2015 in 14001:2015, ter dobra organiziranost podjetja zagotavljata
možnost oblikovanja konkurenčnih cen.