Cinkanje v bobnih

Cinkanje izvajamo v bobnih s perforacijo 2mm s kapaciteto do 80 kg . Kupec lahko izbira cinkanje z modro oz. belo, rumeno ali debeloslojno pasivacijo, ali pa dodatno lakiranje z vzdržljivostjo do 600 ur v slani komori. Dnevno lahko na bobenski linij galvansko cinkamo do 10 ton materialov.

Pošljite povpraševanje

Stalen nadzor tehnološkega procesa v skladu z ISO
standardom 9001:2015 in 14001:2015, ter dobra organiziranost podjetja zagotavljata
možnost oblikovanja konkurenčnih cen.